Välkommen till H2O Dykteknik's webbplats.

H2O Dykteknik erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar ( vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk ) under drift med minimal påverkan.

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Läs PDF

Vad Kunderna Säger

 • " Vårt dricksvatten var av bristande kvalitet i en reservoar. H2O Dykteknik kallades in AKUT över en helg och redde ut våra problem på ett oerhört professionellt sätt. Jag rekommenderar alla med dricksvattenanläggningar att se över sina anläggningar innan olyckan är framme. "
  Veronica Henriksson||Söderhamnns kommun
  Veronica Henriksson Söderhamnns kommun
 • "Tidigare tömde vi vår vattenreservoar vid inspektion, något som slösade bort värdefullt vatten och drift. Numera anlitar vi H2O Dykteknik som inspekterar och utför eventuellt arbete under pågående drift och utan tömning, vilket sparar oss både tid och pengar."
  Thom Sandvik||Avesta Tekniska förvaltningen
  Thom Sandvik Avesta Tekniska förvaltningen
 • " Vi i Älmhults kommun är mycket nöjda! H2O Dykteknik rengjorde flera anläggningar, nu kan vi dricka rent vatten och att våra reservoarer är i gott skick. Tummen upp! "
  Bengt-Åke Lexander||Älmhults kommun
  Bengt-Åke Lexander Älmhults kommun

Varför Välja Oss?

 • Erfarenhet
 • Teknologi
 • Service
 • Innovation
 • Kunskap
 • Lösning

Bli medlem i vårt Nyhetsbrev och ta del av senaste informationen från H2O Dykteknik.

Kontakt

H2O Dykteknik

Adress: Vårdkaseberg 28
43498 Kungsbacka
Tele: + 46 (0)707-755077
Epost: info@h2odykteknik.se

Om oss

H2O Dykteknik erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar ( vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk ) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook