ERFARENHET & BRANSCHKRAV

H2O Dykteknik har gedigen erfarenhet från dykindustrin:

Offshore, bygg & anläggning, sjöfart, kärnkraft, vindkraft och inte att glömma dricksvatten anläggningar både nationellt och internationellt.

Kunnandet finns inom:

Inspektion, anlägg, bro, tunnel, armering, betonggjutning, borrning, sprängning, stålarbeten, montage, skär & svets, rörläggning, bärgning, schaktning, slamsugning och arbetsledning av dykoperationer.


Dykutbildning:

- Svenskt Dykledarcertifikat – DykL S,A,H,B Nytt krav enligt AFS:en
- Engelskt HSE Part I
- Norskt Klass III
- Svenska Marinens B-Certifikat
- Nationell & Internationell inspektions utbildning CSWIP 3.1u & BaTMan
- Yrkesbevis som Anläggningsdykare utfärdat av BYN ( Byggnadsindustrins Yrkesnämnd )

H2O Dykteknik jobbar självklart efter de regler och förordningar som gäller för dykarbetet i de länder vi jobbar i och självklart är H2O Dykteknik fullt försäkrade och har F-skattsedel.

- Svensk AFS för Dykeri 2010:16 
Norsk Forskrift om dykking

Ett seriöst dykbolag skall minst uppfylla dessa kriterier:

( kontrolleras av beställaren.)
- Två dykare (2) med yrkesbevis och en skötare (1) vid planerade dykoperationer enligt AFS:en samt att Dykledarcertifikat finns ( Dyk L S,A,H,B)
- Godkänd läkarundersökning för dykning och att den är gällande enligt AFS.
- Beställaren skall kontrollera att dykcertifikat finns och är gällande.
- Vid planerade inspektioner skall inspektions certifikat finnas.
- Yrkesbevis ”Anläggningsdykare” från BYN ( Byggnadsindustrins Yrkesnämnd ) finns.
- Att företagen som anlitats har företagsförsäkring och F-skattsedel.

H2O Dykteknik jobbar med utrustning som är byggd och anpassad enbart för reservoar arbeten, detta för att minimera eller helt ta bort risken för krosskontaminering. 
Vanligtvis använder andra dykföretag sin utrustning till alla jobb. Detta innebär att bakterier och mikrober från reningsverk, avlopp och liknande kan kontaminera dykutrustningen. För att helt utesluta detta tog H2O Dykteknik beslutet att bygga en dykutrustning endast till detta ändamål.

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Se PDF (på www.svensktvatten.se)

Vi har gjort en film som sammanfattar vad vi på H2O Dykteknik gör på jobbet.

 

Kontakt

H2O Dykteknik

Adress: Vårdkaseberg 28
43498 Kungsbacka
Tele: + 46 (0)707-755077
Epost: info@h2odykteknik.se

Om oss

H2O Dykteknik erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar ( vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk ) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook