VARFÖR SKALL MAN RENGÖRA RESERVOARER?

Underhåll av låg / högreservoarer på en regelbunden basis med rengöring och inspektioner är en proaktiv handling att förebygga och hindra problem innan det blir ett nödfall.

Länkarna nedan refererar till att egenkontroll/tillsyn sker på en regelbunden basis

- Svenskt Vatten "Tillsyn & Underhåll" Ur Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 , Mars 2011
SLVFS 2013:4
EU Direktivet 98/48/EG

Förbättrad Vatten Kvalitet

Över tid täcks botten av sediment inuti reservoarer. Detta sediment påverkar inte bara renheten
och risken att missfärga vattnet utan kan också innehålla sjukdomsframkallande bakterier och mikrober från att nås av desinfektions åtgärder. H2O Dykteknik tar bort sedimentet och de bakterier som eventuellt finns i bottenskiktet innan de hamnar i distributions systemet och ut till kunden.

Förlängd Livslängd på Anläggningen

Regelbundna inspektioner av reservoarer hjälper till att identifiera problem och potentiella skador innan de hinner utveckla sig. Inspektioner av fogar och sprickor på reservoarerna är av mycket stor vikt för att upptäcka läckage eller strukturella skador på ett tidigt stadium och reparera detta om möjligt, på så viss spara pengar och bibehålla driften.

Peace of Mind

Vid regelbundna inspektioner kommer du / ni att ha försäkrat er om att inget problem håller på att utveckla sig inuti er kommuns anläggningar samt att uppfylla de EU Direktiv som EU Parlamentet har bestämt och Livsmedelsverket skall implementera på kommunerna. H2O Dykteknik färdigställer en full rapport för varje inspekterad anläggning. Dessa rapporter blir ett värdefullt dokument som tar upp eventuella problem och potentiella riskfaktorer. Inkluderat i rapporten finns skisser, video upptagningar, skadors omfattning, mått och eventuella åtgärder för att korrigera problemen.

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Se PDF (på www.svensktvatten.se)

Vi har gjort en film som sammanfattar vad vi på H2O Dykteknik gör på jobbet.

 

Kontakt

H2O Dykteknik

Adress: Vårdkaseberg 28
43498 Kungsbacka
Tele: + 46 (0)707-755077
Epost: info@h2odykteknik.se

Om oss

H2O Dykteknik erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar ( vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk ) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook