Underhåll av låg / högreservoarer på en regelbunden basis med rengöring och inspektioner är en proaktiv handling att förebygga och hindra problem innan det blir ett nödfall.

Länkarna nedan refererar till att egenkontroll/tillsyn sker på en regelbunden basis

- Svenskt Vatten "Tillsyn & Underhåll" Ur Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 , Mars 2011
SLVFS 2013:4
EU Direktivet 98/48/EG

Förbättrad Vatten Kvalitet

Över tid täcks botten av sediment inuti reservoarer. Detta sediment påverkar inte bara renheten
och risken att missfärga vattnet utan kan också innehålla sjukdomsframkallande bakterier och mikrober från att nås av desinfektions åtgärder. H2O Dykteknik tar bort sedimentet och de bakterier som eventuellt finns i bottenskiktet innan de hamnar i distributions systemet och ut till kunden.

Förlängd Livslängd på Anläggningen

Regelbundna inspektioner av reservoarer hjälper till att identifiera problem och potentiella skador innan de hinner utveckla sig. Inspektioner av fogar och sprickor på reservoarerna är av mycket stor vikt för att upptäcka läckage eller strukturella skador på ett tidigt stadium och reparera detta om möjligt, på så viss spara pengar och bibehålla driften.

Peace of Mind

Vid regelbundna inspektioner kommer du / ni att ha försäkrat er om att inget problem håller på att utveckla sig inuti er kommuns anläggningar samt att uppfylla de EU Direktiv som EU Parlamentet har bestämt och Livsmedelsverket skall implementera på kommunerna. H2O Dykteknik färdigställer en full rapport för varje inspekterad anläggning. Dessa rapporter blir ett värdefullt dokument som tar upp eventuella problem och potentiella riskfaktorer. Inkluderat i rapporten finns skisser, video upptagningar, skadors omfattning, mått och eventuella åtgärder för att korrigera problemen.

H2O Dykteknik är ett professionellt dykföretag som specialiserat sig på service av vattenanläggningar åt kommuner. Företaget inspekterar, rengör och monterar med inriktning på reservoarer och vattenverk.

Underhåll under drift

Våra dykare går ner i reservoaren / anläggningen under drift utan att stänga ner den. För att hindra kontamination, använder dykaren ett slutet system. Dräkten är av vulkaniserat gummi och är av torrdräkts typ och dykaren desinfekteras innan jobbet påbörjas i anläggningen. H2O Dykteknik´s utrustning ( hjälm, dräkt och slang ) används endast till dessa arbeten för att minimera krosskontaminering.

Teknologi

Detta system är speciellt framtaget av dykbranschen för att flytta massor under vatten. Munstycket som vi har utvecklat är till för att rengöra golvet i anläggningen utan att röra upp sedimentet. Vi har anpassat detta system för att göra rent i vatten anläggningar och utrustningen används bara till detta för att minimera risken för kontamination.

Lösning

Med denna metod få bort sedimentet och de eventuella bakterier och mikrober som kan ligga vilande i detta, utan att behöva tömma anläggningen/reservoaren och skapa driftstörningar.

Då kan Livsmedelsverket och Svenskt Vattens rekommendationer om krav och egentillsyn / kontroll uppfylls och att garantera kommunernas kunder så hög kvalitet på vattnet som möjligt.

Montage och reparationer hjälper till att hålla nere kostsamma avstängningar av
vattenanläggningar / reservoarer och försäkrar om att reparationerna fungerar som 
planerat och funktionen är av förnöjelse i den miljö den är planerad för. H2O Dykteknik är kapabla att lösa en mängd av undervattens reparationer.

Montage

Vi kan hjälpa till med att byta ut flänsar, demontera stegar, utföra rör arbeten och andra jobb.
Tillsammans kan vi lösa och åtgärda era problem.

Reparationer

Det finns möjlighet att laga betongskador och sprickbildningar under drift i anläggningarna.

H2O Dykteknik inspekterar enligt OFP metoden ( Oförstörande Prövning ) som utvecklats och används för att upptäcka / dokumentera skador på stål och betong, även läcksökning.

CCTV med kommunikation

Systemet består av en kamera med hög upplösning, oändligt fokus tillsammans med en högintensiv LED-lampa vid inspektioner av ytor och interna konstruktioner.
Direktkommunikation mellan dykare och ytan kommer med på video upptagningen.
Video monitorn är på under rengörings arbetet så väl som inspektions processen, för extra säkerhet.

Full rapport

En utförlig rapport på reservoaren och de interna komponenterna med eventuella rekommendationer för reparationer.

Rengöring & inspektioner utförs med tre metoder: Tömning , ROV ( fjärrstyrd robot / fordon ) eller användning av dykare.

Tömning

Den vanligaste metoden för att inspektera vattenreservoarer är att tömma anläggningen. Reservoaren tas ur drift och töms, man slösar bort värdefullt vatten och använder en ansenlig mängd desinfekteringsmedel i anläggningen, som ur en miljösynpunkt inte är så bra. Personal går sen ner i anläggningen för att rengöra och utföra underhållsarbete för hand. När arbete utförs på detta sätt utsätts reservoaren för en stor risk att kontamineras och jobbet är tidskrävande. Personalen måste ta hänsyn att jobba i slutna utrymmen med fallrisk o.dyl enligt ” AFS 1993:03 Arbete i slutet utrymme " och vid användning av kemikalien natriumhypoklorit ” AFS 2007:07 Rök- och kemdykning " samt att anläggningen ej kan brukas av kommunens kunder och konsumenter. Denna metod tar lång tid, anläggningen är tagen ur drift samt ett slöseri på en av våra viktigaste livsmedel ” vatten ” vid sköljningen av reservoaren. Reservoarer kan även få små befintliga sprickor som tidigare ej läckt att nu börja läcka när den töms på grund av hydrostatiska belastningar som reservoaren utsätts för vid en tömning.

ROV

” Remotly Operated Vehicle ” . Fjärrstyrda robotar / fordon är användbara för utredning av skicket av reservoaren / anläggningen utan att kontaminera eller ta anläggningen ur drift. Men ROV´s jobbar långsamt, kan inte aktivt ta bort objekt eller utföra reparationer samt att ROV´n kan skapa turbidetet med sina propellrar som i sin tur kan röra upp sediment från botten, väggar och pelare. ROV kan vara dyrt och svårt att få på plats på grund av sin vikt samt begränsad av sin storlek, var den kan användas, manhål, luckor osv.

Kommersiella yrkesdykare

En yrkesdykare med kunskap om dessa anläggningar samt rätt utrustning är ett bra val för den generella översynen och underhållet. Dykare utför arbete under tiden som reservoaren / anläggningen är i drift och full med vatten och på så sätt eliminerar de höga kostnader och eventuella faror som associeras med normalt reservoar underhåll. En dykare kan utföra det en ROV inte kan som att reparera sprickor eller coating skador, rengöra på ett effektivt sätt, utföra avancerade inspektioner, mekaniskt underhåll, byta flänsar eller skrota farliga stegar som riskerar liv ( fallrisk ) vid ordinarie tömning.

H2O Dykteknik har som ambition att följa tre punkter: Service, Innovation & Kunskap.

Service

Tilltänkta kunder som vi riktar oss till är kommuner i Skandinavien, men även privat ägda vatten anläggningar. Ambitionen är att tillsammans hitta den bästa lösningen till ert problem.
H2O Dykteknik hoppas på en långt och kontinuerligt samarbete för att få en så hög standard på anläggningarna som möjligt och i förlängningen uppfylla kraven på egentillsyn / kontroll satt av Livsmedelsverket.

Innovation

Vår personal jobbar kontinuerligt på att uppdatera och förbättra våra procedurer för att kunna erbjuda den bästa lösningen till våra kunder.

Kunskap

Med mångårig kunskap har vår dykpersonal löst både små och stora projekt.
H2O Dykteknik arbetar kontinuerligt att hålla vår personal uppdaterade med utbildning som ämnar vår sysselsättning och vårt behov på företaget och för att bli ännu bättre.

”Kunskap är den lättaste bördan att bära med sig genom livet”

H2O Dykteknik har gedigen erfarenhet från dykindustrin:

Offshore, bygg & anläggning, sjöfart, kärnkraft, vindkraft och inte att glömma dricksvatten anläggningar både nationellt och internationellt.

Kunnandet finns inom:

Inspektion, anlägg, bro, tunnel, armering, betonggjutning, borrning, sprängning, stålarbeten, montage, skär & svets, rörläggning, bärgning, schaktning, slamsugning och arbetsledning av dykoperationer.


Dykutbildning:

- Svenskt Dykledarcertifikat – DykL S,A,H,B Nytt krav enligt AFS:en
- Engelskt HSE Part I
- Norskt Klass III
- Svenska Marinens B-Certifikat
- Nationell & Internationell inspektions utbildning CSWIP 3.1u & BaTMan
- Yrkesbevis som Anläggningsdykare utfärdat av BYN ( Byggnadsindustrins Yrkesnämnd )

H2O Dykteknik jobbar självklart efter de regler och förordningar som gäller för dykarbetet i de länder vi jobbar i och självklart är H2O Dykteknik fullt försäkrade och har F-skattsedel.

- Svensk AFS för Dykeri 2010:16 
Norsk Forskrift om dykking

Ett seriöst dykbolag skall minst uppfylla dessa kriterier:

( kontrolleras av beställaren.)
- Två dykare (2) med yrkesbevis och en skötare (1) vid planerade dykoperationer enligt AFS:en samt att Dykledarcertifikat finns ( Dyk L S,A,H,B)
- Godkänd läkarundersökning för dykning och att den är gällande enligt AFS.
- Beställaren skall kontrollera att dykcertifikat finns och är gällande.
- Vid planerade inspektioner skall inspektions certifikat finnas.
- Yrkesbevis ”Anläggningsdykare” från BYN ( Byggnadsindustrins Yrkesnämnd ) finns.
- Att företagen som anlitats har företagsförsäkring och F-skattsedel.

H2O Dykteknik jobbar med utrustning som är byggd och anpassad enbart för reservoar arbeten, detta för att minimera eller helt ta bort risken för krosskontaminering. 
Vanligtvis använder andra dykföretag sin utrustning till alla jobb. Detta innebär att bakterier och mikrober från reningsverk, avlopp och liknande kan kontaminera dykutrustningen. För att helt utesluta detta tog H2O Dykteknik beslutet att bygga en dykutrustning endast till detta ändamål.

Creative Developer

Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem, sed ante curs leo magna pretium massa.

Duis mattis bibendum tortor, in sollicitudin lorem volutpat non. Pellentesque pellentesque tortor ut orci fermentum fringilla. Proin est nisi, tristique sed consectetur eget, consequat id urna. Maecenas mi risus, porta eu semper ut, porttitor mattis mauris.

Sed id nisi et velit tincidunt placerat et eu massa. Phasellus malesuada ullamcorper gravida. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum adipiscing ornare eleifend. Aliquam erat volutpat.

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Se PDF (på www.svensktvatten.se)

Kontakt

H2O Dykteknik

Adress: Vårdkaseberg 28
43498 Kungsbacka
Tele: + 46 (0)707-755077
Epost: info@h2odykteknik.se

Om oss

H2O Dykteknik erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar ( vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk ) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook